Vergoedingen

We hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, dus ook met uw zorgverzekeraar. Orthopedische hulpmiddelen (officieel kunst- en hulpmiddelen) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wel kan sprake zijn van eventuele wettelijke eigen bijdragen of eigen risico's. Inlays (steunzolen) vormen echter weer een uitzondering en worden vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Om na te gaan of en in welke mate een hulpmiddel voor vergoeding in aanmerking komt, adviseren we u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Eigen bijdrage

Zorgverzekeraars hanteren diverse regels en tarieven wat betreft vergoedingen van orthopedische hulpmiddelen. Daarnaast is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Voor sommige hulpmiddelen (zoals orthopedische schoenen) geldt een wettelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Ook de gebruikstermijnen variëren van hulpmiddel tot hulpmiddel. Ook voor deze specifieke informatie adviseren we u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar na te gaan. Voor 2017 bedraagt de eigen bijdrage 135,00 per paar voor volwassenen en voor kinderen tot 16 jaar 67,50 per paar.

Eigen risico

Belangrijk om in acht te nemen is dat bij de basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet een eigen risico hoort. Dit betekent dat u in principe een eerste deel van de zorg, dat u ontvangt, zelf betaalt. Voor 2017 bedraagt het eigen risico € 385,00.